WQs affärsidé
WQ erbjuder förändrings-ledning för att utveckla företag och organisationer mot nya mål.Inledning
Om WQ
Tjänster
Kunder och resultat
Begreppsguide
Kontakt
Verksamhetssystem

Att bygga upp ett verksamhetssystem ger en bättre utgångspunkt för att fatta beslut, effektivisera eller omstrukturera verksamheten. Det blir enklare att genomföra certifiering mot internationella standarder, t ex ISO9001:2000, eller skapa underlag för utveckling av IT-system som stödjer verksamhetens strategier.

WQ arbetar med uppbyggnad av nya verksamhetssystem och vidareutveckling av redan befintliga. Det innebär bl a kartläggning, analys och förbättring av verksamhetens processer för att strukturera och effektivisera verksamheten. Där ingår också att tydliggöra ansvar och befogenheter i organisationen samt att lyfta fram mätpunkter för att följa hur verksamheten förbättras.

Image Detta skapar en miljö där medarbetarna trivs och kan utvecklas, underlättar inskolning av ny personal och minskar personberoendet. Organisationen får större möjlighet att förstå sina kunders behov – det ger en kontinuitet och ökad leveranssäkerhet.