WQs affärsidé
WQ erbjuder förändrings-ledning för att utveckla företag och organisationer mot nya mål.Inledning
Om WQ
Tjänster
Kunder och resultat
Begreppsguide
Kontakt
Kompetensanalys

WQ har lång erfarenhet av att arbeta med strategisk kompetensutveckling. Vi hjälper företag att strukturerat och målinriktat säkerställa kvalitén i detta arbete.

WQ genomför kompetensanalyser med hjälp av strukturerade metoder och IT-verktyg för att identifiera företagets nuvarande och framtida kompetensbehov kopplat till strategi och övergripande mål. Medarbetarnas kompetens kartläggs och matchas mot kompetenskraven för att synliggöra kompetensgapen.

Image Resultatet blir strategisk användbart för företagsledningen i det långsiktiga arbetet med företagets kompetensförsörjning. Kompetensanalysen ger dessutom chefer och medarbetare underlag för utvecklingssamtal, kompetensutveckling på individ- och gruppnivå, liksom karriärplanering.