WQs affärsidé
WQ erbjuder förändrings-ledning för att utveckla företag och organisationer mot nya mål.Inledning
Om WQ
Tjänster
Kunder och resultat
Begreppsguide
Kontakt
Kunder och resultat

Ett resultat av WQs förändringsarbete är tydligare ansvar och befogenheter internt hos kunden. Det ger en högre och jämnare kvalitet på utfört arbete och förenklar för medarbetarna att leverera mot gemensamma mål.

Ett annat resultat är väl dokumenterade rutiner vilket gör företaget mindre personberoende och underlättar för rekryteringen av ny personal. Dessutom ger förändringsarbetet ofta kunderna en ökad skalbarhet. Med det menar vi att de kan hantera fler av sina kunder utan ökade kostnader vilket ger ökade intäkter med större marginaler.

En högre leveransprecision ger en ökad trygghet för våra kunders kunder, vilket är en marknadsmässig konkurrensfördel.

ImageDirekta ekonomiska effekter av förändringsarbetet är minskade felkostnader samt att verksamheten presterar en större effektivitet med kortare ledtider. Effektiviseringen sänker företagets kostnader och lönsamhetsförbättringen är ett faktum.