WQs affärsidé
WQ erbjuder förändrings-ledning för att utveckla företag och organisationer mot nya mål.Inledning
Om WQ
Tjänster
Kunder och resultat
Begreppsguide
Kontakt
Vad betyder WQ

WQ Management står för Workflow Quality Management vilket beskriver WQs arbetssätt i projekten.  

Workflow Quality innebär att:
- Kartlägga de synliga och dolda arbetsprocesserna inom företaget
- Tydliggöra ansvar och befogenheter inom företaget
- Lägga grunden för fungerande rutiner och dokumentflöden
- Möjliggöra att relevanta och mätbara mål sätts upp för processerna

Workflow Quality effektiviserar koordinering och kommunikation mellan olika aktörer inom företaget. Detta lägger också grunden för ett lyckat förändringsarbete när alla medarbetare får en gemensam bild av nuläget. ImageDet möjliggör också rätt information vid rätt tidpunkt vilket är centralt för styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten.